Filip M&W
Nastavenie DiSEqC motoru

 

Nastavenie DiSEqC motoru


1, Vyberte miesto pre satelitnú anténu. Pamätajte na prekážky (stromy, budovy). V našich podmienkach môžete už na parabolu s priemerom 80cm offset prijímať signál z pomerne veľkého množstva pozícii, preto by mal byť výhľad od antény čo najširší v smere západ - východ. Slušne sa dajú prijímať družice z pozície 30°W až po 53°E pri ideálnom umiesnení a výhľade paraboly. Pri výbere umiestnenia by ste na to mali pamätať.

2, Samotná tyč na ktorú chcete anténu prichytiť, musí smerovať zvislo k zemskému povrchu. Uistite sa o tom vodováhou prípadne olovnicou. Ak tomu tak nie je, stav napravte. Inak ani nemá význam anténu inštalovať.

3, Zistite zemepisné súradnice Vašej polohy. Buď použite klasický atlas (menej presné) alebo počítač. Napríklad v programe MS ENCARTA World Atlas vyberte z ponuky TOOLS tzv. LOCATION SENSOR a myšou ukážte, kde na mape sa nachádzate. Výsledkom je presná zemepisná šírka a dĺžka Vašej pozície.

4, Motor pripevnite na tyč, ale skrutky dotiahnite len zľahka, aby sa motorom dalo krútiť okolo osi tyče rukou.

5, Nastavte elevačný uhol motora. Väčšina motorov má po stranách dve rôzne stupnice. Ak viete určiť elevačný uhol, nastavíte ho podľa elevačnej stupnice. Ak neviete, na druhej stupnici označenej LATITUDE môžete nastaviť hodnotu zemepisnej šírky Vašej polohy. Pre prípad, že elevačnú stupnicu na motore nemáte, uvádzame aj tabuľku.
Zemepisná Šírka
46
47
48
49
50
51
52
Elevačný uhol
44
43
42
41
40
39
38

Je zrejmé, že zem. Šírka + elev. Uhol = 90°.

6, Pripevnite k motoru anténu. Pokúste sa dodržať jednu os celého zariadenia. Motor aj parabola musia mať jeden smer. Čím presnejšie, tým lepšie.

7, Nastavte deklinačný uhol. Je to uhol medzi osou anétny a osou tyče motora. Na určenie veľkosti tohto uhla opäť poslúži tabuľka.
Zem.šír.
46
47
48
49
50
51
52
Deklin.
6,8
7,0
7,1
7,2
7,3
7,4
7,5
Podotýkam, že nastavenie tohto uhla nieje kritické a teda malá nepresnosť nepokazí výsledok.

8, Určenie juhu. Niekto odporúča kompasy a buzoly, ale my máme lepšie skúsenosti s tzv. compare - pointom. Tým sa stane satelit ASTRA1 na pozícii 19,2° východne. Porovnajte tento údaj so zemepisnou dĺžkou Vašej polohy. Ak je napríklad Vaša poloha 18°, pripojte k motoru kábel od príjmača a posunte motor o stupeň na západ (elektricky, nie mechanicky na stožiari). Na stupnici motora teda bude 1° východne.

9, Zapnite prijímač, vojdite do menu manuálneho ladenia, zadajte parametre jedného z najsilnejších transpordérov na ASTRE 1 (10833 Mhz, H, SR 22000, FEC 5/6). Parabolou a motorom (celou súpravou) na stožiari tentokrát otáčajte manuálne, teda rukou. Venujte tomuto kroku zvýšenú pozornosť, pre kvalitu celého nastavenia je značne rozhodujúce! Keď docielite maximálnu kvalitu prijímaného signálu na motore podoťahujte všetky skrutky
10, Pomaly skúšajte meniť deklinačný uhol (krok 7) pre dosiahnutie maximálne kvality prijímaného signálu. Po dosiahnutí maxima dotiahnite skrutky na parabole. Týmto ste zvládli najťažšiu etapu, nastavenie správnej vertikálnej polohy. Ak ste nastavenie vykonali korektne, ďalšie kroky nebudú robiť problémy.


Ak už na tomto transpordére nemáte minimálne 50% kvality signálu, značí to, že je niekde zrada. Na HISPASAT alebo TURKSAT zabudnite... Ak je všetko ako má byť, všetko zafixujte a pobaľte veci na streche. Už sa sem nebudeme vracať.

Ladenie družíc
Obecne možno odporúčať niekoľko zásad pri ladení a práci s družicami. Presný popis vynecháme, Bolo by dobré vychádzať z návodu k svojmu satelitnému prijímaču.
  • Pri ladení družíc používajte tzv. compare – pointy. Pre niektoré pozície ich ako prílohu aj uvádzame. Vieme totiž, že každá družica má určité územie, ktoré pokrýva. Takisto je nám známe, že „slabý“ transpordér môžeme rýchlejšie prehliadnuť ako silný. Preto je vhodné najprv nájsť družicu podľa compare-pointu, jemne doladiť jej polohu, uložiť ju a až potom začať vyhľadávať slabšie transpordéry na tej istej družici. Tento postup môže ušetriť more času, zvlášť na „exotike“ (turksat, arabsat, hispasat). Pri ASTRA1 alebo HOTBIRD je prakticky jedno, ktorý transpordér použijete ako compare-point.
  • Nemiešajte v ponuke programov medzi sebou transpordéry viacerých družíc. Motor menej pracuje a vy menej čakáte.
  • Je ideálne, keď sú družice v ponuke programov zoradené podľa svojej pozície. Motor tak nemusí z THORU na TURKSAT a zasa na SIRIUS, keď „surfujete“.
  • Keď do ponuky programov vkladáte ďalšiu družicu, snažte sa (pokiaľ je to možné) vždy ako prvý uložiť transoprdér horizontálny. Pri horizontálnej polarizácii totiž satelitný prijímač „napája“ motor 18V (13V pri vertikále), čo má za následok podstatne rýchlejší presun z jednej pozície na inú.
Uvedeným postupom nastavovania sa dá dosiahnúť príjem 14 pozícii, čo činí približne 1500 FTA TV kanálov a približne toľko FTA rádii. Zdôrazňujeme ešte raz použitie i keď kvalitnej, ale predsa len 80cm ofsetovej antény. Veríme, že tento postup mnohým pomôže v ich trápení.
Hispasat
30W
12092 V
27500
3/4
Telstar
15W
11494 V
17469
3/4
Amos
4W
11260 H
27500
3/4
Thor/IS
1W
11823 H
28000
7/8
Sirius
5E
11766 H
27500
3/4
W3A
7E
11283 V
27500
3/4
Hotbird
13E
11200 V
27500
5/6
W2
16E
11304 V
30000
3/4
ASTRA1
19E
10832 H
22000
5/6
ARABSAT2
26E
10971 H
17777
3/4
ASTRA2
28E
12607 H
27500
3/4
W4-SESAT
36E
12707 V
4340
1/2
HELLAS
39E
12606 H
27500
3/4
TURKSAT1
41E
11096 V
27500
3/4
EXPRESS
53E
11044 V
29800
3/4


Prihlásenie

Meno:
Heslo:
Zabudnuté heslo    Registrácia
Nákupný košík

V košíku máte položiek:
V celkovej hodnote:
Akciový tovar