Filip M&W
DVB-T meranie signálu

 

    Výhody a možnosti, ktoré ponúka DVB-T (digitálne vysielanie) a následná digitalizácia Slovenska neustále zvyšuje záujem o príjem DVB-T vysielania.
     Aj keď niektoré systémy sú určené výlučne pre príjem digitálneho pozemného vysielania - DVB-T .Kvalita signálov pri inštalácii musí byť overená meraním, čo
v prípade digitálnych signálov vyžaduje zvýšené znalosti technického personálu .
 
Minimálna a maximálna úroveň signálu DVB-T .
 
    Úroveň signálu potrebná pre riadny príjem digitálneho pozemného televízneho vysielania je nižšia ako v prípade analógovej televízie. Zvyčajne asi o 17 dB. To je výsledok oveľa väčšej efektívnosti pri digitálnej modulácii. Samozrejme sa to premieta i do minimálnej a maximálnej hodnoty signálov v účastníckych zásuvkách.
 
 
 
Ako je uvedené v tabuľkách, DVB-T technológia predpokladá pre signály úplne iné hranice ako pri analógovej televízii. Pre digitálne vysielanie sú (64-QAM, FEC 3 / 4) limity 48 dBuV a 74 dBuV .
 
    Metóda merania úrovne DVB-T signálu je iná, ako v prípade analógovej TV. To je výsledok úplne iného frekvenčného spektra týchto signálov. Zo spektra analógových a digitálnych signálov je zrejmé, že úroveň analógových video nosičov je vyššia ako úroveň DVB-T kanálov.
    Preto by merací prístroj mal rozlišovať medzi analógovým a digitálnym signálom. Každý, kto sa zaujíma o kúpu DVB-T meracieho prístroje by tiež mal zvážiť možnosť merania analógových kanálov. Je to potrebné, aby bolo možné vykonať takéto merania, aj keď sú anténne systémy určené výhradne pre digitálne kanály - najmä v prípade použitia širokopásmových zosilňovačov.
    Charakteristická frekvencia pre DVB-T kanály a analógové je odlišná.
V analógovom režime, je frekvencia video nosiča pre kanál 44 (655,25 MHz) ,zatiaľ čo v digitálnom režime je centrálnou frekvenciou (658 MHz) pre rovnaký kanál.
    Úroveň signálu nie je jediným parametrom, ktorý treba vziať do úvahy pri meraní DVB-T signálu. Prinajmenšom rovnako dôležité sú MER (modulácia pomeru chýb) a BER (bit error rate)
 
MER - modulácia pomeru chýb
 
    Treba zdôrazniť, že MER nesie informáciu o úrovni a šume, ktorý zasahuje do digitálneho signálu . Ak chcete naozaj pochopiť význam merania MER parametru, je potrebné vysvetliť jav takzvaného "digitálneho útesu".
    V analógovej TV, pokles C / N (signál, šum) spôsobí pomerné zníženie kvality obrazu. Napríklad signál s C / N 44 dB všeobecne poskytuje veľmi dobrú kvalitu obrazu. Pokles v C / N asi o 10-15 dB sa zvýši "zrno" v obraze, ale väčšina divákov ho bude považovať za prijateľný. Len s poklesom C / N o ďalších 10 - 15 dB bude obraz neprijateľný z dôvodu vysokej úrovne šumu. Kvalita analógového TV obrazu sa teda znižuje postupne.
 
    V prípade digitálneho DVB-T signálu je hranica medzi ideálnou kvalitou obrazu a stratou príjmu veľmi ostrá. V DVB-T, podobne ako aj u iných digitálnych prenosoch sa musíme vyrovnať s efektom "digitálneho útesu". To znamená, že existuje náhly skok z prijateľného príjmu na úplný nedostatok signálu. Prevádzka na hranici je dôvod, že obraz mrzne alebo sa ukáže len ako mozaika.
    MER môže byť považovaný ako merítko vzdialenosti prijímaného signálu od digitálneho útesu. Bez znalosti tohto parametra, nie je možné zaručiť stabilný príjem za nepriaznivých poveternostných podmienok , kedy signál môže kolísať. Odporúčané a minimálnej hodnoty MER nevyhnutné pre správny príjem závisia na modulačnej technike. V prípade 64-QAM modulácie, sú 31 dB a 26 dB v tomto poradí.
    MER> 31 dB zabezpečuje široké rozpätie bezpečnosti, prakticky eliminuje riziko náhodného prerušenia spôsobené rôznymi zásahmi. Diagram súhvezdí pri meraní tiež ukazuje veľmi dobrú kvalitu signálu (body nie sú rozptýlené).
 
BER (Bit Error Rate)
 
   Ďalším dôležitým parametrom, ktorý by mal byť vzatý do úvahy pri meraní DVB-T signálov je BER. Tento parameter je dobre známy všetkým montážnym technikom satelitných antén a charakterizuje kvalitu prijímaného signálu. Informuje o podiele chybných bitov (spôsobených chybami v prenosovom kanáli) vo vzťahu ku všetkým prenášaným bitom. Existuje niekoľko typov BER.
   Pre BER - bitová chybovosť meraná  po dekódovaní a pred opravou. Z pohľadu inštalácie je to najdôležitejší parameter.
   Post BER - bitová chybovosť meraná po dekódovaní a po oprave.
 
    Kvalitný signál mal mať BER   1E-4 alebo menej.
 
    V prípade merania BER pred opravou a po oprave je dokonale vidieť, že počet chýb, po oprave je aj 30 000 krát menší ako počet chýb pred opravou.
 
   Otázka, ktorá pred nami stojí počas zavádzania DVB-T je, či existuje kategória zosilňovačov špeciálne určených len pre príjem DVB-T. Odpoveď je, že nie. .Zosilňovače a zariadenia použité v analógových televíznych systémoch môžu byť úspešne použité aj pre príjem DVB-T vysielania. Neplatí to len pre veľmi staré zariadenia kde môže byť nízky výkon a vysoká úroveň šumu.
 
   Zosilnenie televízneho signálu v prechodnom období, si vyžaduje zvýšenú pozornosť. Znalosti o existencii určitých javov umožňujú rýchlejšiu diagnostiku problémov, ktoré môžu nastať pri použití širokopásmového TV zosilňovača.
   Vzhľadom na už spomínané rozdiely v úrovni analógových a digitálnych signálov, by sme mali byť zvlášť opatrní, ak sú súčasne zosilňované. Intermodulácie, ktoré vyplývajú z použitia aktívnych prvkov a interferencie dvoch alebo viacerých kanálov, môžu ovplyvniť alebo narušiť príjem. Najmä rušenie generované pri zosilňovaní silných analógových kanálov môžu významne ovplyvniť príjem "slabších" DVB-T kanálov. Preto by mali byť zosilňovače starostlivo vybrané a nastavené s prihliadnutím na namerané frekvenčné spektrum.
    Čím väčší je rozdiel v úrovni analógových a digitálnych signálov, tým vyššia je pravdepodobnosť problémov po ich zosilnení. Preto je nesmierne dôležité meranie vstupnej úrovne všetkých signálov a to i v situáciách, kedy je zariadenie určené len pre príjem DVB-T.
 Z uvedeného vyplýva, že v prechodnom období sú najúčinnejšie zosilňovače s malým šumom a s malými a strednými hodnotami zisku, prípadne s nastaviteľným ziskom.
Prihlásenie

Meno:
Heslo:
Zabudnuté heslo    Registrácia
Nákupný košík

V košíku máte položiek:
V celkovej hodnote:
Akciový tovar