Filip M&W
Akú parabolu vybrať

 Parabola je nezanedbateľná súčasť zostavy, ktorá výrazne napomáha príjmu. Vo všeobecnosti môžeme povedať, že čím je parabola väčšia, tak tým je signál silnejší.

  Silou signálu je v tomto prípade myslená predovšetkým kvalitu signálu, ktorá je merítkom príjmu danej družice. Pri rôznych úrovniach kvality signálu sa nám nemení kvalita obrazu (tak ako je to pri analógu), ale je "menej odolná" voči poveternostým vplyvom. Čo tým myslím? Pri zhoršených poveternostných podmienkach (dážď, hmla,sneženie, velké množstvo oblakov,...), a teda pri nižšej kvality signálu, sa nám môže stať, že nám signál bude kockovať", zamŕzať, ba dokonca aj zmiznúť. Našou snahou teda je dosiahnúť čo najvyššiu kvalitu signálu. Dnešné prijímače už majú funkciu na meranie sily a predovšetkým kvality signálu. A tá nám ukazuje správnu, resp. nesprávnu, smerovosť paraboly, či už vo vodorovnej, ako aj vertikálnej smerovosti.
Poznáme STREDOVE , OFFSETOVE a TOROIDNE paraboly.
 
    Stredové paraboly boli rozšírené najmä v minulosti. Sú to klasické paraboly kruhového tvaru, ohniskom namierené priamo na konkrétnu družicu. Spoznáme ju podľa toho že je natočená do oblakov. Keďže je namierená do oblakov tak sa jej hovorí aj ako prime focus. Dnes sa používajú predovšetkým pre diaľkový príjem družíc, ktoré v naších podmienkach majú vyžarovací signál na hranici príjmu.
 
                                                      obr. stredová parabola
   Offsetové paraboly sú dnes už rozšírenejšie ako stredové. Sú naklonené tak, že skoro kopírujú zemský povrch a majú eliptický tvar. Sú plochšie a konvertor je umiestnený mimo vyžarovaciu plochu.
 
    Toroidné parabolysú špecialne skonštruované paraboly s dvomi odrazovými plochami, ktoré umožňujú inštaláciu až 16 konvertorov. Tento druh prijímacej antény umožňuje to, že každý konvertor má pri optimálnom nastavení najlepší možný príjem - každá družica je akoby priamo nastavená družica (pozn. pri tzv. multifocusu je jeden napriamo a druhý "odrazom" - s oslabeným príjmom).
 
                                                       obr. toroidná parabola
     A akú veľkosť paraboly kúpiť?
Tu treba zodpovedať nasledujúce otázky: čo všetko chceme prijímať? či chceme byť len klasický pozerači programov alebo chceme byť "lovcami" exotických programov. Pre klasické prijímanie v naších podmienkách postačuje 80cm parabola. Uveďme si príklad. Pri 60cm parabole je účinná plocha 0,3m2. Účinná plocha je plocha, z ktorej je prijímaný signál odrazený do ohniska. Keď si zoberieme napr. parabolu o veľkosti 90cm tak účinná plocha je 0,65, pri 120 cm je 1,15, pri 140cm je 1,55m2. Tu je vidieť enormný nárast účinnej plochy a to pri klimatických zmenách, resp. pri hľadaní exotických programov výrazne dopomôže. Nie vždy však veľká parabola znamená len pozitíva. Veľká parabola znamená veľká "obluda", ktorá je namontovaná na balkóne, streche, na dvore,...a tá zas nie je pre každého, či už z ohľadu estetického, alebo z hľadiska možnosti umiestnenia.Pre príjem družice ASTRA 19 a ASTRA 23,5 s konventorom monoblok stále ešte postačuje 80cm ofsetová parabola.
     A aká veľkosť je optimálna?
 Existujú rôzne pokusy o čo najmenšie paraboly. Príjem Astry 1A sa dokonca dosiahol s parabolou s veľkosťou 30cm. To sú len pokusy a pre túto konkrétnu družicu sa stále doporučuje min. 60cm. Pri veľkosti paraboly si treba zas položiť zopár otázok. Či chceme prijímať jednu alebo viac družíc? Ak viac, či použijeme motor alebo "brýle"? Ak motor či chceme príjmať len klasické družice alebo aj exotické?.... Pre správne zvolenie veľkost nám pomôžu mapky vyžarovacieho signálu danej družice (družíc). Ide o mapky časti zemegule ožiarené signálom, vysielaného zo satelitných transportérov jednotlivých družíc. Tvar pokrytia nie je pavidelný. To je spôsobené hlavne tým, že prevádzkvatelia, či prenajímatelia transpondérov  chcú predovšetkým zabezpečiť príjem pre obyvateľov v tej lokalite, ktorá je pre prevádzkovateľa prioritou. Príkladom môže byť napríklad ASTRA 2D na 28,2° východne, kde tanspordér je nasmerovaný na Britské ostrovy a u nás je prijímateľný len v určitých oblastiach a aj to len 200cm parabolou. Sila, resp. kvalita signálu je na vyžarovacích mapkách ohraničená čiarami, ktoré zobrazujú pokrytie jednotlivých oblastí signálom o určitej hodnote. Tieto hodnoty (čísla) udávajú veľkosť efektivneho vyžiareného výkonu (EIRP) v dBW (decibelwatoch). Medzi hodnotou EIRP a veľkosťou paraboly platí určitá úmera, teda pri pokrytí územia silnejším signálom nám postačí k bezproblémovému príjmu menší priemer paraboly a naopak.
 
                                                                                                     obr. príklad vyžarovacej mapky - Astra 23,5  1E 
   A tu sú konkrétne hodnoty závislosti vyžarovania EIRP v dbW na veľkosti paraboly v m
EIRP (dbW)
priemer antény (m)
36
3,38
37
3,00
38
2,68
39
2,39
40
2,13
41
1,90
42
1,69
43
1,50
44
1,34
45
1,20
46
1,07
47
0,95
48
0,85
49
0,75
50
0,67
51
0,60
52
0,54
53
0,49
 
Prihlásenie

Meno:
Heslo:
Zabudnuté heslo    Registrácia
Nákupný košík

V košíku máte položiek:
V celkovej hodnote:
Akciový tovar